DIGITALIZACIJA VAŠEG POSLOVANJA

Uredsko poslovanje

Uredsko poslovanje je inteligentni sustav za podršku svim procesima iz domene uredskog poslovanja. Jednostavno upravljanje dokumentima, prepoznavanje teksta, napredno pretraživanje, brza dodjela i praćenje aktivnosti i kolaboracije na dokumentima i predmetima . Sigurno zaprimanje, obrada i slanje dokumenata uz napredno obaviještavanje i izvještavanje značajno štedi vrijeme i povećava učinkovitost.

167532381307123260.png

U potpunosti usklađeno s Uredbom o uredskom poslovanju

Group 47501.png

Digitalizacija poslovanja

Elektronski ili ručni unos dokumenata, skeniranje i prepoznavanje teksta, automatsko klasificiranje, dodjela i urudžbiranje, obrada dokumenata i predmeta kao i praćenje statusa odaslanih pošiljki.

Napredno pretraživanje i filtriranje

Konfigurabilni izvještaji i pokazatelji

Pametni predlošci za dokumente

Moduli

Sustav se sastoji od niza funkcionalnosti raspoređenih u module kako bi se lakše pratio tijek procesa kod aktivnosti uredskog poslovanja. Koje module će korisnik vidjeti ovisi o njegovim ovlastima.

uredsko-moduli-1-zaprimanje.png

Zaprimanje

Modul kontrolira i prati dolazak svih pošiljki kroz fizičke i/ili digitalne kanale. Omogućuje i praćenje pošiljki koje se ne urudžbiraju, te praćenje opterećenosti ekspedita ili pismohrane.

uredsko-poslovanje-zaprimanje.jpg
uredsko-moduli-2-upravlj.png

Upravljanje predmetima

Sustav omogućuje prilagođavanje različitim načinima klasifikacije kao i urudžbiranja a u skladu sa uredbom svake organizacije. Dodjela u predmete, suradnja na predmetima, mogućnost komentiranja, sljedivost svih izmjena i aktivnosti dio su ovog modula.

uredsko-poslovanje-predmeti.jpg
uredsko-moduli-4-otprema.png

Otprema

Odašiljanje pošiljki digitalnim ili fizičkim putem kao i detaljno praćenje svih popratnih aktivnosti i statusa na jednostavan i pregledan način.

uredsko-poslovanje-otprema.jpg
uredsko-mobile-landing.png

Mobilna aplikacija

Brz i jednostavan pristup potrebnim podatcima u svakom trenutku. Olakšava i ubrzava rad, pogotovo kod službenika na terenu. Uz brzi pregled, također omogućuje skeniranje i unos dokumenata.